PostHeaderIcon Homepage

Beste Ouders
Je kan je vanaf nu inschrijven voor het bivak van 2019.
Ga naar 'inschrijvingen bivak 2019'. Op 12 mei is er vanaf 17u een bivakcafé, waar je extra uitleg krijgt en eventueel vragen kan stellen aan de leiding.